logo
 
zoek
    print
 
 

Algemene voorwaarden

Over het downloaden van producten op deze site.

1. De mogelijkheid om producten te downloaden via deze site of te exporteren is uitsluitend bedoeld als service aan u en vormt geen toekenning of verklaring van afstand (of andere beperking of implicatie) van enige rechten van de personen die het auteursrecht hebben op de audio- en video-inhoud, geluidsopname, onderliggende muziekcompositie of artwork dat in een product is vervat. U mag de cd waarop u uw producten hebt gebrand op dezelfde wijze gebruiken als waarop u een cd mag gebruiken die gekocht is bij een detailhandelaar, onder toepassing van de Nederlandse wetgeving voor auteursrecht.

2. U komt overeen dat u geen pogingen zult doen en anderen niet zult aanmoedigen om bovenstaande genoemd onder 1 te omzeilen of te wijzigen.

3. De levering van de producten op deze site houdt niet de overdracht aan u in van enige commerciële of promotionele rechten hierop. U mag de producten opslaan en branden voor zover dit redelijkerwijs nodig is voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik.

4. U bent 18 jaar of ouder.

5. U komt overeen dat uw verwerving van de producten uw acceptatie van en instemming met het gebruik van deze Producten, zoals bovenstaand genoemd onder de punten 1 tot en met 4, inhoudt en dat enig ander gebruik van de producten een schending van auteursrechten kan inhouden.

Privacy
Zie Disclaimer/Privacy op deze site.