logo
 
zoek
    print
 
NL  »  Colofon
 

Colofon


De Tweede Wereldoorlog in muziek is een project van MusicForce in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut (NMI). Het project is mogelijk gemaakt door het programma Erfgoed van de Oorlog van het ministerie van VWS.
 
 

 

Idee/productie/projectleiding/onderzoek/eindredactie: Nicole Janssen, MusicForce 
 
Redactieraad
•  Frits Zwart, NMI
•  Geert van den Dungen
•  Regina Grüter  
•  Paul Osseweijer, NMI (advies en organisatie ict)
•  Maarten Eilander (advies amusement/jazz)
•  Joep Schenk (advies Suriname/Nederlandse Antillen)

Website
•  Ontwerp: Smidswater
•  Bouw site en webwinkel: Netrex

Literatuur
•  Advies literatuur: Henk Janssen 

Ervaringsverhalen
Met bijzondere dank aan alle geïnterviewden voor de bereidheid en het vertrouwen om hun verhaal te vertellen:
•  Hans van Collem
•  Jan van Dijk
•  Pieter Dolk
•  Hans van Leeuwen
•  Helge Loewenberg-Domp
•  Annie de Reuver
•  Flora Schrijver
•  Gisela Wieberdink-Söhnlein

Met dank aan:
•  Guido Abuys (Herinnerinsgcentrum Kamp Westerbork) voor het contact met Hans van Collem en Flora Schrijver
•  Jeroen van den Eijnde (Nationaal Monument Kamp Vught) voor het contact met Gisela Wieberdink-Söhnlein
•  Henk van Gelder en Bas van Toor voor het contact met Annie de Reuver
•  Jochem van der Heide (Leo Smit Stichting) voor het contact met Helge Loewenberg-Domp
•  Joyce Kiliaan en Annette de Klerk voor het contact met Pieter Dolk
•  Frits Zwart (NMI) voor het contact met Jan van Dijk en Hans van Leeuwen

Opnamen
•  Regie/samenstelling: Robert Oey
•  Producent: René Mendel, Interakt
•  Idee, research, voorgesprekken: Nicole Janssen, MusicForce

Teksten
•  Tekst Pieter Dolk: Annette de Klerk, Mens&Melodie
•  Tekst Hans Van Leeuwen: Pauline Micheels
•  Tekst Flora Schrijver: Mirjam Verheijen, Het meisje met de accordeon, de overleving van Flora Schrijver in Auschwitz-Birkenau en Bergen-Belsen; Uitgeverij Scheffers, 1994. Met dank aan Mirjam Verheijen.
•  Tekst Annie de Reuver: Rein Wolters, Onverbloemd, 90 jaar Annie de Reuver; Gruppo Creativo, 2007. Met dank aan Rein Wolters.
•  Teksten Hans van Collem, Jan van Dijk, Helge Loewenberg-Domp, Gisela Wieberdink-Söhnlein: Nicole Janssen, MusicForce
•  Redactie teksten Hans Van Collem, Jan Van Dijk, Helge Loewenberg-Domp, Gisela Wieberdink-Söhnlein: Elisa Mutsaers, Filmatelier Den Haag
•  Eindredactie: Nicole Janssen, MusicForce

Thema's
Met warme dank aan alle onderstaand genoemde mensen en organisaties, die hebben gezorgd voor de inhoudelijke en muzikale invulling van de verschillende thema's. Zie ook Over de auteurs.

Nederland
•  Advies digitalisering documenten archieven NIOD: Rolf Utermöhlen, Hubert Berkhout, NIOD
•  Tekst Inleiding: Geert van den Dungen
•  Teksten Concertleven, Joodsch Symfonie-Orkest, Na de bevrijding: Pauline Micheels. Bewerkingen van teksten uit Een muziekgeschiedenis der Nederlanden, hoofdredactie Louis Peter Grijp; Salomé, 2001
•  Tekst Amusementsleven, Radio Oranje/Watergeus: Henk van Gelder. Bewerkingen van teksten uit Ongehoord, amusement en propaganda tijdens de bezetting, Henk van Gelder; Theater Instituut Nederland, 2005
•  Tekst Kleine oorlog tegen de jazz: Paul Koedijk. Bewerking van tekst uit Nederland en de Tweede Wereldoorlog, redactie en samenstelling René Kok en Erik Somers, NIOD; Uitgeverij Waanders, 2005
•  Tekst Muziekroof, advies documenten: Willem de Vries
•  Advies collectie Joods Historisch Museum: Lonnie Stegink, Joods Historisch Museum
•  Documenten (deel) organisatie Nederlands muziekleven: Herman Openneer
•  Dagboek Paul Sanders: Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, Frank de Jong

Nederlands-Indië
•  Teksten, muziek, illustraties: Frans Schreuder. Bewerkingen van teksten uit Gestrand in Indië. Muziek en cabaret in gevangenschap, Frans Schreuder en Nadet Somers, Walburg Pers, 2005
•  Tekst Stemmenorkest, documenten, muziek, foto's: Len van den Dungen (Vrouwenkoor Malle Babbe), Madelyn van Rijckevorsel, Maarten Tromp, platenmaatschappij Mirasound
•  Tekst Johanna Esselink-Roest, foto's, illustraties: Johanna Esselink Roest  

Suriname
•  Onderzoek muziekleven Suriname 1940-1945, teksten: John Leefmans

Nederlandse Antillen
•  Teksten, illustraties, muziek: Tim de Wolf, bureau Audio-archeologie De Wolf
•  Tekst Muziekleven/Aruba (deel Rufo Wever/Schuttersliedjes): Edric Croes

Kamp Vught
•  Organisatie en advies collectie Vught: Brigitte de Kok, Nationaal Monument Kamp Vught
•  Advies documenten Vught en tekst Pieter Dolk: Annette de Klerk

Kamp Westerbork
•  Teksten: Dirk Mulder, Ben Prinsen. Bewerkingen en samenvoegingen van teksten uit vnl. Westerborkcahier 4, Lachen in het donker, amusement in Kamp Westerbork, redactie Dirk Mulder en Ben Prinsen; Herinneringscentrum Kamp Westerbork/Van Gorcum & Comp., 1996.
•  Advies inhoud en collectie Westerbork: Guido Abuys, Herinneringscentrum Kamp Westerbork

Musici en artiesten
•  Teksten Hendrik Andriessen, Henk Badings, Rudolf Escher, Marius Flothuis, Jan van Gilse, Jan Koetsier, Bertus van Lier, Willem Mengelberg: Geert van den Dungen
•  Teksten Jacques van Tol, Ramblers: Paul Koedijk. Bewerking van tekst uit Nederland en de Tweede Wereldoorlog, redactie en samenstelling René Kok en Erik Somers, NIOD; Uitgeverij Waanders, 2005
•  Tekst Johnny&Jones: Dirk Mulder, Ben Prinsen. Bewerkingen van teksten uit Westerborkcahier 4, Lachen in het donker, amusement in Kamp Westerbork, redactie Dirk Mulder en Ben Prinsen; Herinneringscentrum Kamp Westerbork/Van Gorcum & Comp., 1996.

Muziek
•  Organisatie en advies amusementswerken: Maarten Eilander
•  Digitalisering werken, advies: Ger van de Beuken, Muziek Centrum Nederland
•  Opnamen: NM Classics/Muziek Centrum Nederland (Davo van Peursen); Theater Instituut Nederland (Anne-Marie Kremer); platenmaatschappijen Attaca (Sieuwert Verster), Granny Records (Harry Coster), Tatlin Records (Huib Ramaer); omroepen AVRO (Tom Steenbergen), KRO (Frank Weijers), NCRV (Jochem Brouwer/Marc van Gisbergen); Bob Hanf Stichting (Ruth Tillema-Hanf)

Archiefdocumenten
De vele archiefdocumenten op deze site zijn afkomstig uit de archieven van Nederlandse instellingen, vooral van het NIOD, het Nederlands Muziek Instituut, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en Nationaal Monument Kamp Vught. Een deel is afkomstig uit verschillende privécollecties, waaronder de collecties van Herman Openneer en Frans Schreuder. Vrijwel al deze documenten zijn voor De Tweede Wreldoorlog in muziek gedigitaliseerd en alleen via deze site toegankelijk.

Stage
•  Stagiaire inhoud en onderzoek: Rosanne Baars, Universiteit van Amsterdam. Met dank aan begeleider Paul Knevel.

Foto's
Veel foto's op deze site zijn afkomstig van de Beeldbank WO2 van het NIOD, zie de verwijzingen op de betreffende pagina's. 

 

 
Copyright
Deze website is een publicatie van MusicForce en het Nederlands Muziek Instituut (NMI). Op deze website zijn de Auteurswet 1912 en de Databankenwet 1999 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van MusicForce en het Nederlands Muziek Instituut. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits die beperkt blijven tot enkele exemplaren en ze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik.

Voor zover via deze website gegevens van anderen worden gedownload, bijvoorbeeld uit databanken, gelden de desbetreffende voorwaarden.