logo
 
zoek
    print
 
NL  »  Disclaimer
 

Disclaimer

Ondanks de grootst mogelijke zorg die is besteed aan de invulling en het beheer van deze site, is het mogelijk dat geboden informatie onvolledig of onjuist is. Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend, op welke wijze dan ook. MusicForce en het Nederlands Muziek Instituut (NMI) kunnen geen ongestoorde en ononderbroken werking van de site en de door haar geleverde of gebruikte diensten garanderen. Op de website komen links naar websites van derden voor. MusicForce en het NMI zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade in verband met het gebruik van deze sites, of voor de inhoud op deze sites.

Rechthebbenden
MusicForce en het NMI hebben de grootst mogelijk zorg besteed aan het maken van afspraken met alle betreffende rechthebbenden, en aan het achterhalen van de juiste rechthebbenden, voor de muziekwerken, teksten, afbeeldingen en overige inhoud op deze website. Mocht dit desondanks niet correct zijn gebeurd, dan vragen we u dit te melden via bericht@musicforce.org

Privacy
MusicForce en het NMI respecteren de privacy van alle gebruikers van deze site en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die de gebruiker geeft, als naam en creditcardgegevens, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld. MusicForce en het NMI garanderen dat de verstrekte informatie niet aan derden ter beschikking wordt gesteld. Voor het betalen van producten via deze site is MusicForce een overeenkomst aangegaan met betaaldienst Mollie BV, zie de Disclaimer en het Privacystatement van deze dienst.