logo
 
zoek
    print
 
NL  »  MusicForce  »  Music Freedom Day
 

Music Freedom Day

Muziek is een mensenrecht. Maar de vrijheid om muziek te maken en te laten horen
is lang niet overal vanzelfsprekend. Op Music Freedom Day, jaarlijks op 3 maart, vraagt de muziekwereld aandacht voor muziekcensuur wereldwijd. De dag is in het leven geroepen door Freemuse, de internationale mensenrechtenorganisatie voor musici.

Geen cultuur is zonder muziek, muziek is nauw verbonden met de identiteit van mensen. Het is dan ook niet vreemd dat Music Freedom Day nog altijd jaarlijks aan kracht wint. Van Amerika tot Zimbabwe worden activiteiten georganiseerd op en rond 3 maart om musici te steunen. Dat is geen overbodige luxe, machthebbers herkennen de bindende kracht van muziek en zien musici al snel als bedreigend. 

Mensenrechten voor musici
Musici staan door hun muziek midden in de maatschappij en samenleving. Hun levensomstandigheden zijn tekenend voor het democratische gehalte van een land. Bij muziekcensuur zijn vier mensenrechten in het geding:

 • Recht op vrijheid van meningsuiting en mediadiversiteit
  Voor musici betekent dit recht vooral de vrijheid om zichzelf via muziek te uiten, ongeacht wat ze uitdrukken in teksten of muziek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de vrijheid om
  - muziek te spelen in openbare gelegenheden of in privésituaties;
  - muziek uit te brengen en te verspreiden.
  Uitzondering op dit recht is het aanzetten tot haat en oorlog. 
 • Rechten van vrouwen
 • Rechten van minderheden
 • Recht op deelname aan het culturele leven
  Muziek is niet alleen een uitingsvorm, maar ook een culturele activiteit. De mogelijkheid om muziek te kunnen spelen of ernaar te kunnen luisteren is op zichzelf al een recht. Dit is opgenomen onder artikel 27 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, waarin het recht om vrij deel te nemen aan het culturele leven van een gemeenschap is verwoord. Voor musici betekent dit recht vooral:
  - de vrijheid om muziek uit te voeren en te produceren
  - de vrijheid om naar de muziek van anderen te luisteren
  - het recht om de belangen te beschermen die voortkomen uit een eigen muzikale productie
  - de vrijheid voor minderheden om muziek van hun eigen cultuur te spelen

  Bij vermeende schendingen van het recht op deelname aan het culturele leven kan nergens een klacht worden ingediend. De Verenigde Naties heeft wel een comité in het leven geroepen voor de bescherming van economische, sociale en culturele rechten en heeft deze rechten ook vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake ESC-Rechten (IVESCR). Maar tot op heden is het niet mogelijk schendingen bij het comité te melden.

  Culturele rechten vallen ook onder het mandaat van de UNESCO. Het muziekprogramma van de UNESCO stimuleert het respect voor culturele diversiteit, tolerantie, solidariteit, samenwerking, dialoog en verzoening. De onafhankelijke International Music Council adviseert de UNESCO over het muziekbeleid.

Deze vier rechten zouden musici bescherming moeten bieden tegen willekeurige censuur en vervolging. Het zijn artikelen uit de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Hoe deze rechten in nationale grondwetten zijn opgenomen verschilt van land tot land. In Nederland zijn deze rechten in de grondwet verankerd.

Voor deze tekst is deels gebruikt gemaakt van het artikel over muziek en mensenrechten van Freemuse.Freemuse, initiatiefnemer Music Freedom Day
Programma Music Freedom Day 2012 (Nederland)
Terugblik: eerste Music Freedom Day in Nederland
Terug naar MusicForce

Muziekcensuur, voorbeelden

Muziekcensuur is van alle tijden en alle culturen. Door de eeuwen heen is de bindende en invloedrijke kracht van muziek herkend.

Cd- en dvd-verbranding door Taliban (foto: Freemuse)
Cd- en dvd-verbranding door Taliban (foto: Freemuse)

Terugblik: Music Freedom Day 2010

Op 3 en 4 maart 2010 organiseerde MusicForce de eerste Music Freedom Day in Nederland. Den Haag stond twee dagen in het teken van ongehoorde muziek en vrije woorden. 

Links