logo
 
zoek
    print
 
NL  »  Over de auteurs
 

Over de auteurs


Geert van den Dungen

Geert van den Dungen (1955) is dirigent en musicoloog. Met zijn koren, waaronder het Bachkoor Brabant, het Kamerkoor Cantecleer en het Rotterdams Vocaal Ensemble, leidt hij jaarlijks diverse concerten met muziek, uiteenlopend van Bach tot Badings. Enkele Nederlandse componisten, onder wie Albert de Klerk, Jos van Amelsvoort en Louis Toebosch, droegen koorwerken aan hem op. Hij werkt aan een biografie over Sem Dresden. Met Gerard Maassen is hij co-auteur van de historiografie Een wonder van klank, het Nederlands Kamerkoor 1937-1997 (Walburg Pers, 1997). Van den Dungen verzorgt regelmatig lezingen over Bach en Nederlandse muziek uit de twintigste eeuw.

Henk van Gelder
Henk van Gelder (1946) is theatermedewerker van NRC Handelsblad. Hij schreef spraakmakende boeken over Simon Carmiggelt, Jacques van Tol, Abraham Tuschinkski en diverse andere onderwerpen uit de Nederlandse amusementsgeschiedenis.

Gerard Groeneveld
Gerard Groeneveld (1956) is onderzoeksjournalist en docent Nederlands aan de Rotterdam Business School. Als literatuurhistoricus specialiseerde hij zich in de mediageschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. In 2007 publiceerde hij Zo zong de NSB, over de liedcultuur van de NSB. Daarvoor publiceerde hij de veelgeprezen studies Zwaard van de geest (2001) en Kriegsberichter (2004). Ook verzorgde hij de editie van Paul Metz' oorlogsdagboek Mussertman aan het Oostfront (2005) en de spraakmakende nagelaten bekentenissen van Anton Mussert (2005). Groeneveld schreef artikelen over onder meer Hitlers dagboeken, de boekhandel in bezettingstijd, censuur en Duitse pornopamfletten in oorlogspropaganda. Voor NRC Handelsblad en de Volkskrant recenseerde hij boeken over de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Paul Koedijk
Paul Koedijk (1955) is historicus en forensisch onderzoeker. Samen met Gerard Mulder schreef hij in 1988 een biografie over de verzetsman Henk van Randwijk, die werd bekroond met de Loe de Jong-prijs voor contemporaine geschiedschrijving. In 1996 publiceerden ze samen ook Het Parool.Léés die krant! Geschiedenis van het naoorlogse Parool, 1945-1970. Daarnaast publiceerde hij artikelen over de Tweede Wereldoorlog, de Koude Oorlog en mediageschiedenis. Hij is co-auteur van het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie over Srebrenica (2002). Sinds 2003 werkt hij als forensisch onderzoeker bij onderzoeksbureau Integis BV en is daarnaast, voor zover de dienst het toelaat, nog als historicus actief.

John Leefmans
John eefmans (1933) is een Nederlands diplomaat, literatuurcriticus en dichter. Op vijftienjarige leeftijd verliet hij Suriname, maakte carrière als diplomaat en woont sinds 1995 definitief in Nederland. Hij is secretaris van het Suriname Forum, voorzitter van de stichting Surinaams Muziek Collectief en lid van de redactieraad van OSO, tijdschrift van het Instituut ter Bevordering van de Surinamistiek. Hij was met onder andere Pim de la Parra, Rudi Kross en Ronald Venetiaan redacteur van/publicist in het Surinaamse tijdschrift Mamjo, en mede-oprichter en redacteur van het toentertijd in Leiden geruchtmakende (anti-)literaire blad Kaf t-t kaf. Bij Radio Nederland had hij eind jaren vijftig een wekelijkse rubriek Fa un tan. In 1981 verscheen zijn eerste dichtbundel Intro onder het pseudoniem Jo Löffel. Retro, nu onder eigen naam, beschouwt hij als zijn tweede bundel. Hij nam in 2000 deel aan Poetry International en vertaalde poëzie van onder meer Jules Deelder in het Sranan. In 2009 verscheen zijn dichtbundel Op' a batra / Open die fles, met gedichten in het Sranantongo met Nederlandse vertaling. 

Pauline Micheels 
Pauline Micheels studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde op het proefschrift Muziek in de schaduw van het Derde Rijk. De Nederlandse symfonie-orkesten 1933-1945 (1993), waarvoor ze in 1995 een eervolle vermelding ontving in het kader van de Dr. L. de Jong-prijs. Ze werkte op het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie en in het universitair- en middelbaar onderwijs. Sinds 1997 is ze zelfstandig publiciste. Van haar hand verschenen verder De Vatenman. Bernard van Leer (1883-1958) (2002) en Geen vogel kan van louter fluiten leven. Vereniging van Letterkundigen 1905-2005 (2006). Zij was coauteur (met Elma Verhey) van Kind van de rekening. Het rechtsherstel van de joodse oorlogswezen (2005), schreef gedeelten van een vijftal historische publicaties, ruim vijftig lemma’s voor Joden in Nederland in de twintigste eeuw. Een biografisch woordenboek (2007) en een groot aantal artikelen in dag- en weekbladen.

Dirk Mulder
Directeur Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Frans Schreuder
Frans Schreuder (1930, Batavia) verbleef in de Japanse tijd in voormalig Nederlands-Indië in drie interneringskampen. Als tiener hoorde hij in het vrouwenkamp Tjideng pianiste Lili Kraus spelen, en in het Tjimahikamp 4/9 violist Szymon Goldberg. Na de oorlog raakte Schreuder met Kraus bevriend. In 1946 kwam hij naar Nederland. Hij behaalde het diploma HBS-B en later de diploma's voor Staatsexamen piano A en B. Hij was verbonden aan Muziekschool en Conservatorium van Rotterdam, als leraar en hoofd van de pianoafdeling, resp. leraar pianomethodiek en uitvoeringspraktijk. Hij verrichtte bestuurs- en redactiewerk voor de KNTV (Koninklijke Nederlandse Toonkunstenaars Vereniging) en EPTA (European Piano Teachers Association) afd. Nederland. Van deze laatste is hij erelid. Schreuder is initiator en was bestuurslid van het EDSC (EPTA Documentatie en Studie Centrum). Ook is hij publicist en geeft hij lezingen. Onderwerpen zijn onder meer het westerse muziekleven in Nederlands-Indië en de kunstkringen hierin, en Kraus en haar duo-partner Goldberg. Hij werkte mee aan de biografie van Lili Kraus, Lili Kraus, Hungarian Pianist, Texas Teacher, Personality Extraordinaire (Steve Robertson, TCU Press, Fort Worth, 2000).

Willem de Vries
De Vries (1939) speelde op jonge leeftijd als pianist in jazzorkesten en werkte daarna twintig jaar werkzaam in de uitgeverij. Op latere leeftijd studeerde hij alsnog muziekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, waaraan hij aansluitend een jaar als docent verbonden was. Van 1993-2001 werkte hij als researcher/redacteur bij Reiziger in Muziek (VPRO). Vanaf 1990 heeft hij onderzoek verricht naar de roof van ‘musicalia’ uit joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog; hij publiceerde daarover Sonderstab Musik – Music Confiscations by the Einsatzstab Reichsleiter Rosenberg under the Nazi Occupation of Western Europe (Amsterdam University Press, 1996; Duitse edities in 1998 en 2000). Hij verrichtte research voor de site www.joodsecomponisten.nl (2005), schreef bijdragen/CD-boekjes over joodse componisten en Entartete Musik, en verzorgde lemma’s voor XYZ van de klassieke muziek (2003).

Tim de Wolf
Tim de Wolf (1960) is onderzoeker en documentalist van fonografisch erfgoed. In 1998 start hij, na werkzaam te zijn geweest aan de Universiteit Utrecht en in een geluidsstudio (mastering) het bedrijf Audio Archeologie. Met subsidie van diverse cultuurfondsen heeft De Wolf onderzoek verricht naar grammofoonplaten, opgenomen op de Nederlandse Antillen en Aruba (1924-1971). Als audioarcheoloog verzorgt De Wolf digitalisering (conservering en restauratie) van allerhande geluidsdragers voor musea, archieven en particulieren. De Wolf was enige tijd verbonden aan het Fonografisch Museum in Hilversum als conservator en als medewerker collectiebeheer aan het Nederlands Omroep Museum. In 2007 ontving De Wolf van het Prins Bernhard Cultuurfonds de muziekprijs voor zijn onderzoekingen naar de platen uit Caribisch Nederland. Met het aan deze prijs verbonden geldbedrag doet De Wolf momenteel inventariserend onderzoek naar grammofoonplaten opgenomen in voormalig Nederlands-Indië. De Wolf studeerde economische- en sociale geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde vele artikelen met betrekking tot fonografisch erfgoed en de geschiedenis van opnametechniek, evenals het boek Discography of Music from the Netherlands Antilles & Aruba (1999).

Zie ook Colofon.