logo
 
zoek
    print
 
 

Algemeen

 
 
 
Lachen in het donker, redactie Dirk Mulder en Ben Prinsen; Herinneringscentrum Kamp Westerbork/Van Gorcum & Comp., 1996
Westerborkcahier 4, Lachen in het donker, amusement in Kamp Westerbork, redactie Dirk Mulder en Ben Prinsen; Herinneringscentrum Kamp Westerbork/Van Gorcum & Comp., 1996
 
Joodsch Symfonie-Orkest, brief Van Leer-St. instrumenten voor kampen, 6 april 1943
"Door den Voorzitter van de Joodsche Raad werd ons medegedeeld, dat in de kampen te Vught en Westerbork orkesten in oprichting zijn, in welke orkesten, naar wij vernemen, ook leden van ons ensemble, voor zoover zij zich in deze kampen bevinden, worden opgenomen. Het ligt in de bedoeling deze orkesten uit te breiden, en te dien einde hebben de Commandanten van de genoemde kampen aan den Joodschen Raad opgedragen er voor te zorgen, dat zooveel mogelijk instrumenten, muziek in standaards ter beschikking zullen worden gesteld." (Bron: NIOD, archief Van Leer-Stichting/181a)
 
 
'Westerborkfilm'
De 'Westerborkfilm' over het leven in het kamp met beelden van Rudolf Breslauer (1904-1944). Beelden van het orkest en de revue zijn te zien in deel 4.
 
Deportatie Sinti en Roma naar Auschwitz
Sinti en Roma hebben een met joden vergelijkbare vervolgingsgeschiedenis. Ook zij werden vervolgd op grond van de nationaal-socialistische rassenideologie.
 
"Met muziek verzachten we de pijn", getuigenverhaal Zoni Weiz (1937)

Getuigenverhaal Zoni Weisz (1937), opgetekend door het Nationaal Comité 4 en 5 mei. "Oorspronkelijk komen wij uit India, want onze taal, het Romanes, is verwant met het Sanskriet. Doordat we over veel landen uitgezworven zijn, zijn er veel groepen met onderlinge verschillen in taal. Wij mogen onze taal niet schrijven en ook foto's zijn binnen onze cultuur taboe. Rouwen doen we binnen de eigen groep, zonder veel uiterlijk vertoon. Gesprekken gaan onherroepelijk over mensen die niet teruggekomen zijn. Met muziek verzachten we de pijn. Altijd met muziek."

 
Westerbork Girl, Steffie van den Oord; Uitgeverij Contact, 2008
Westerbork Girl is de reconstructie van een avontuurlijke liefde die begint in 1942, Van de kamprevue die redding brengt, of toch niet, tegen het tragische decor van deportatie.
 
Treinen op dood spoor, Fred Schwarz; Bataafsche Leeuw, 2005

In Treinen op dood spoor (De Bataafsche Leeuw, 2005) vertelt oud-gevangene Fred Schwarz over zijn ervaringen in Kamp Westerbork. Hij speelde onder andere mee in de uitvoering van de Midzomersnachtsdroom van Shakespeare, met muziek van Mendelssohn, in het kamp.