logo
 
zoek
    print
 
NL  »  Site
 

Site

Deze site verhaalt over de betekenis van muziek in de Tweede Wereldoorlog in het toenmalige Koninkrijk der Nederlanden (Nederland, voormalig Nederlands-Indië, Suriname, Nederlandse Antillen). 

De muziek, artikelen, films, foto's en vele unieke archiefdocumenten (zie Documenten en links/Wegwijzers) vertellen over de macht en onmacht van muziek, over leven en overleven met muziek in menselijk extreme omstandigheden. Of het nu gaat om het muziekleven tijdens de oorlogsjaren, verboden muziek, muziek in de doorgangs- en vernietingskampen, spotliedjes, amusementsmuziek of propagandaliederen. Niet eerder is deze informatie online bijeengebracht. 

Digitalisering archieven
Archiefdocumenten van Nederlandse instellingen zijn online in te zien, waaronder unieke archiefdocumenten uit de archieven van het NIOD, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Nationaal Monument Kamp Vught en het NMI. Vrijwel al deze documenten zijn voor De Tweede Wreldoorlog in muziek gedigitaliseerd en alleen via deze site toegankelijk.

Getuigenverhalen
Ook zijn de ervaringsverhalen te zien en te horen van acht mensen voor wie muziek tijdens de Tweede Wereldoorlog een wezenlijke rol speelde. "In de oorlog schreef ik het stuk Jaargetijden, op een gedicht van Vondel", vertelt componist Jan van Dijk (1918). "Als ik dat stuk nu hoor, dan komt direct de associatie met de oorlog boven, dan zit ik weer in de oorlog. Het is geladen met oorlogsangst en oorlogsafkeer, en tegelijkertijd met de lust om muziek te maken." Onder de zeven andere ervaringsverhalen is het verhaal van trompettist Pieter Dolk (1916) over kamp Vught, waar musici zaten als Marius Flothuis, Nico Richter en Everard van Royen. Ook het verhaal van Flora Schrijver, die in het kamporkest van Auschwitz speelde. 

Prijs
De Tweede Wereldoorlog in muziek is een project van MusicForce in samenwerking met het Nederlands Muziek Instituut (NMI). In oktober 2011 ontvingen beide organisaties voor het project de Visser-Neerlandiaprijs voor Cultuur. De Tweede Wereldoorlog in muziek is mogelijk gemaakt door het ministerie van VWS met een bijdrage uit het programma Erfgoed van de Oorlog. De projectsite ging live in mei 2010.

Muziek is een van de meest oude en universele uitingsvormen van de mens. Het raakt aan de identiteit van mensen. De bindende kracht van muziek maakt het tot een gewild politiek instrument van machthebbers door de eeuwen heen. "Wilt u weten of een land goed geregeerd wordt en goed van zeden is? Luister naar zijn muziek", zei Confucius (551-479 v.Chr.).

Uitreiking Visser-Neerlandiaprijs voor De Tweede Wereldoorlog in muziek, 21 oktober 2011

Presentatie De Tweede Wereldoorlog in muziek, 16 april 2010

Colofon