logo
 
zoek
    print
 
 
NL  »  Toelichtingen  »  Sinti en Roma, vervolging en deportatie in de Tweede Wereldoorlog
 

Sinti en Roma, vervolging en deportatie in de Tweede Wereldoorlog

Op 16 mei 1944 vond in Nederland een grote razzia plaats. 578 Sinti en Roma werden opgepakt en naar kamp Westerbork weggevoerd. Vóór het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog reisden ongeveer 4.500 Sinti en Roma met hun vioolorkesten en handelswaar door Nederland.


Tijdens de oorlog werden de Sinti en Roma in grote woonwagenkampen geplaatst. Ze kregen een verbod met huifkarren rond te trekken. Enkele tientallen Sinti en Roma gingen uit angst voor deportatie in huizen wonen. Op 14 mei 1944 verstuurde de Duitse bezetter een telegram aan verschillendKamp aan de rand van Haarlem, eind 1940 (bron: NIOD/Beeldbank WO2)
Kamp aan de rand van Haarlem, eind 1940 (bron: NIOD/Beeldbank WO2)
e Nederlandse politiekorpsen met de opdracht "[…] eener centrale aanhouding van alle in Nederland verblijvende personen die het kenmerk der zigeuners bezitten". Alle Sinti- en Roma-families moesten naar kamp Westerbork worden gebracht.

Sinti en Roma in strafkamp Westerbork
In Westerbork werd duidelijk dat de Nederlandse politiediensten de term ‘zigeuner’ te breed hadden opgevat. Ongeveer 200 personen bleken geen Sinti of Roma, maar woonwagenbewoners. Zij werden kort na aankomst vrijgelaten. Ruim 50 Sinti en Roma hadden daarnaast een paspoort van een neutraal of geallieerd land. Ook zij mochten uit het kamp vertrekken. De overige bijna 250 Sinti en Roma kwamen in het strafgedeelte van kamp Westerbork terecht. Drie dagen werden ze hier bewaakt door de Joodse Ordedienst (OD) van het kamp.

Deportatie naar Auschwitz-Birkenau
Op 19 mei 1944 werden 245 Sinti en Roma vanuit kamp Westerbork naar het vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau gedeporteerd, waar ze drie dagen later aankwamen. Ze werden ondergebracht in een speciaal ‘Zigeunerlager’, een gedeelte van Birkenau waarin in die periode ruim 22.000 Sinti en Roma gevangen zaten. Eind juli 1944 werd het ‘Zigeunerlager’ ontruimd. De Sinti en Roma die nog konden werken, werden overgebracht naar andere kampen. De achterblijvers werden vermoord. Van de 245 uit kamp Westerbork weggevoerde Sinti en Roma overleefden slechts 30 de oorlog.  

 Bron tekst: Vervolging Sinti en Roma, Herinneringscentrum Kamp Westerbork
 Zie ook: Zicht op verleden. Vervolging en deportatie van de Sinti en Roma in Nederland 1940-1945, Carry van Lakerveld en Raoul Nijst; Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma, 2010