logo
 
zoek
    print
 
 

Bertus van Lier (1906-1972)


Alles uitklappen | Alles inklappen

 • interne link Bertus van Lier (1906-1972), doelgerichte gedrevenheid in dienst van principes
 • document Twee gedichten, 1937
  Twee gedichten uit 1937 die lijken te reflecteren op gebeurtenissen in Duitsland, Nieuwe Geboorte en Bede aan den Slaap.
 • document Brief van Eduard van Beinum aan Van Lier, 24 februari 1941
  "Je snapt natuurlijk wel dat het vuur mij zee na aan de schenen wordt gelegd en dat ieder mensch er van binnen heel raar uitziet, alle begrippen zelfs je Godsbegrip gaat aan het wankelen."
 • document Gedicht Vrijheid, 29 september 1944
  "Vrijheid, vouw Uw vleugels open"
 • document Toespraak van Heuwekmeijer, 8 mei 1945
  Toespraak op de Buitengewone Algemeene Vergadering van het Concertgebouworkest te Amsterdam.
 • document Brief aan prof. H.A. Donkersloot/Militair Gezag, 5 juni 1945

  Brief van voorzitter Heuwekemeijer en secretaris Mesman van de Vereeniging "Het Concertgebouworchest" (de vereniging van orkestleden). Over "de algemeene grieven tegen den Directie" (puntsgewijze aanklacht tegen Mengelberg) en "...een en ander over onze dirigenten...". Over Willem Mengelberg één zin: "T.a.v. Prof. Dr. Mengelberg zijn wij van meening, dat deze zich door zijn lidmaatschap van de Cultuurraad en zijn vele dirigeeren in Duitschland, dermate gecompromitteerd heeft, dat zijn dirigeeren in Nederland hiervoor verder onmogelijk geworden is." Opsomming zeven concerten waaraan het Concertgebouworkest meewerkte: "Concerten an het Concertgebouworkest voor Nationaal-socialistische propaganda doeleinden enz".

 • document Brief Van Lier aan Reinink, 3 juli 1945
  "Ik heb er my nooit rekenschap van gegeven dat deze openhartigheid tegen my zou kunnen worden gebruikt op een wyze in een mate zoals thans geschiedt, nu my - tot myn grote verbzing - is gebleken, dat myn schrijven aan den Minister in vele honderden exemplaren vermenigvuldigd de ronde doet in het Concertgebouw en wordt toegzonden aan allen die eri met name zyn genoemd."
 • pdf Jaarverslag Vereeniging Het Concertgebouw Orchest, 1945-1946
  Bron: Archief Bertus van Lier, Nederlands Muziek Instituut (NMI 193/176)
 • document Getypte brief, geen afzender, ongedateerd
  "De houding der musici. De laffe en lamlendige houding van het overgroote deel der optredende kunstenaars werpt een schril licht op de allerbedroevendste mentaliteit, die vooral onder de musici heerscht. Het is een schande, zooals zij luchtig over alles heenstappen, dat met onze diepste overtuiging verband houdt. Hun namen zijn overal op affiches te zien: Andriessen, (....) Zij allen treden op, en bekommeren zich niet om de nood van land en volk. Zij zorgen ervoor, dat bezetters en landverraders hier amusement en afwisseling hebben."
 • document Brief van Korthals Altes SSM J.Pzn. Sweelinck' aan Hare Majesteit De Koning...
  Over uitvoering van 'O Nederlant, let op uw Saeck' van Van Lier, gewijd aan de verwachte bevrijding.