logo
 
zoek
    print
 
 

Jan Koetsier (1911-2006)


Alles uitklappen | Alles inklappen

  • document Brief van Vereenigde Eereraden van de Kunstenaarsberoepen aan het Militair Gezag...
    "De Ereraad voor de Muziek is van oordeel dat Jan Koetsier dient te worden uitgesloten van openbaar optreden in Nederland tot 5 mei 1955, op grond van de volgend feiten...."
  • document Brief Koetsier aan Van Lier/Vrije Katheder, 24 september 1945
    Met een kopie van zijn brief aan de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen over zijn verschijnen voor de Ereraad.
  • document Woordelijk verslag van de 2e Eereraadzitting over Jan Koetsier, najaar 1946
    "Prof. Van Oven: Wat zegt u daar? Koetsier (luid): Dat ik dit stuk nu wel in de kachel kan gooien. Prof. Van Oven: U begeeft zich op zijsporen. [...] Prof. Van Oven: Hoe komt u erbij, mijnheer Koetsier, de behandeling van de zaak Rudolf Mengelberg een aanfluiting van het recht te noemen? [...] Prof. Van Oven: Dus U erkent, dat U bewust aan een NSB-instituut hebt gewerkt en zoo de door de Duitschers gepropageerde nieuwe orde hebt gesteund. Koetsier (heftig): Niets erken ik. Ik heb niet voor de Nederlandsch-Duitsche Cultuurgemeenschap gespeeld. Prof. Van Oven: Neen, maar wel voor de NSB Omroep. Koetsier: Inderdaad, maar dat vond ik niet zoo erg."