logo
 
zoek
    print
 
 
NL  »  Wegwijzers  »  Wegwijzer Nederland  »  Musici en artiesten, diversen  »  Paul Sanders (1891-1986)  »  Brief van Sanders aan Donkersloot, 23 mei 1945
 

Brief van Sanders aan Donkersloot, 23 mei 1945

"Voor het eerst is het urgent ten spoedigste eenige maatregelen te nemen om het Concertgebouw-orkest, vóór de definitieve zuivering heeft plaatsgevonden, voorloopig voor openbaar optreden in den overgangstyd geschikt te maken. Op grond van bijgevoegd rapport meenen ondergeteekenden dat hiertoe de voorloopige ontheffing uit hun functies moet plaatsvinden van: [uitgebreider omschreven] Rudolf Mengelberg, onderdirecteur Cornelsi, dirigenten Willem Mengelberg, Eduard van Beinum en Jan Koetsier, wien allen tot nader order de toegang tot het Concertgebouw ontzegd dient te worden."

Bron: Archief Paul Sanders, Nederlands Muziek Instituut (NMI 188/041)