logo
 
zoek
    print
 
 

Rudolf Escher (1912-1980)


Alles uitklappen | Alles inklappen

 • interne link Rudolf Escher (1912-1980), zorgvuldig formulerend ethicus en estheticus
 • document Brief van Escher aan 'Marietje', 16 februari 1942
  "Ik vertel je nog in het kort wat ik zooal uitvoer. Ten eerste dagelijks aan het componeeren (een eendeelig groot orkeststuk, van voor mijn doen zeer dramatischen inslag, kennelijk liggen de inspiratiebronnen voor een belangrijk deel in de catastrophale gebeurtenissen om ons heen)."
 • foto Foto illegaal huisconcert in 1943
  Rudolf Escher met Eberhard Rebling en Lientje Brilleslijper tijdens een illegaal huisconcert in 1943.
 • document Brief van Escher n.a.v. het overlijden van Jan van Gilse, 12 (?) september 1944

  "Amice, Gisteren kreeg ik je briefje inzake onze vriend in handen. ... Hoe vreselijk! … Hij had nog zoveel kunnen presteren, de uitvoering van zijn Thijl kunnen begeleiden en zoveel meer."

 • document Brief van Escher aan mevr. Versteegh, 26 maart 1944
  Escher biedt muziek aan die voor Versteegh verloren is gegaan: "In de krant las ik dat u alles verloren heeft. Eenharde slag! Ik kan mij zoo goed vooorstellen wat dit beteekent, omdat ik zelf na het bombardement van Rotterdam in Mei 1940 in dezelfde situatie verkeerde als U thans. Van vele kanten werd ik toen o.a. met muziek geholpen. ....Toen ik Uw oproep las leek het mij juist U een opgave te doen van diverse oratoria..... "
 • document Brief van Karel Mengelberg aan Escher, 14 mei 1945
  "Eigenlijk wel raar, na vijf jaren gedonder en ´illegaliteit´. Maar van één ding zijn we af: van het typische Duitsche fascisme. En dat betekent toch wel wat. Practisch bv. dat ik niet meer hoef te schrikken bij ieder belletje, dat ik weer op straat en op de fiets durf and so on."
 • document Antwoord van Escher aan Karel Mengelberg op bovenstaande brief van Escher, 2 sep...
  "Ik zou je nog even schrijven over de situatie. Welnu, in elk geval is deze dermate ernstig, dat er van een gesprek in den trant zooals wij ons dat gedacht hadden, geen sprake kan zijn." [verwijst naar Jan van Gilse]
 • document Brief aan Piet vanuit Oegstgeest, 27 mei 1945
  Escher vertelt in deze brief over geleden ellende in hoofdsteden en vele doden in de concentratiekampen, "Poe is een tamme jongen in zijn griezelverhalen. ...kan absoluut niet met de fantasie benaderd worden." Kijkt terug op de oorlog in lange brief tot in detail aan vriend, over de geruïneerde duinen, zijn aanstelling bij de Groene als redateur muziek, in deze brief ook het citaat van Samana "...wel heeft al mijn werk in deze periode een zwaarte gekregen..."
 • document Brief van Escher aan de heer Broeckx, Amsterdam, 7 april 1948
  Over Arcana: "De oude alchemistenterm wordt hier gebruikt in de betekenis van 'geheim geneesmiddel'. Het geheel natuurlijk symbolisch bedoeld. Geheim: het werk ontstond in 1944 tijdens de Duitse overheersing. Geneesmiddel: inspiratie contre terreur. In de ruimste zin: muziek als uiting van bezielde geest contra ontaarding en destructie. De vier delen vormen een geheel. ..."
 • document Bundel gesigneerd door Escher in 1964, met los blad aantekeningen
  The collected Poems of Wilfred Owen, Chatto & Windus, Londen, 1964. Citaat brief Owen (pag. 19), onderstreept door Escher met uitroepteken: "While it is true that the guns will effect a little useful weeding, I am furious with chagrin to think that the Minds, which were to have excelled the civilization of two thousand years, are being annihilated - and bodies, the product of aeons of Natural Selection, melted down to pay for political statues."
 • document Illustratie uit Le Visage de la Paix
  Illustraties van Picasso bij het gedicht van Paul Eluard, 1951; illustratie van Picasso bij de dichtregel "Nos chansons appellent la paix / Et nos réponses sont des actes pour la paix". Uitgave Éditions Cercle d'Art, Parijs, 1951.