logo
 
zoek
    print
 
 

Uitsluiting Surinaamse musici

Surinaamse musici, brief Hoofdcommisaris Politie Amsterdam, 18 december 1936
"Dat het kwaad der neger-cabarets inderdaad zeer ernstig moet worden genomen, toont het navolgende aan: Op 15 December 1936 ..." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156f)
 
Surinaamse musici, brief Hoofdcommisaris Politie Amsterdam, 3 augustus 1937
"Zeer veel klachten zijn in den laatsten tijd over hier ter stede vertoevende Surinamers ingekomen. [...] ...dat de practijk leert, dat de kleurlingen in keewstie voor vele jonge meisjes een zekere sexueele attractie vormen, ..." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156f)
 
Surinaamse musici, brief Binnenlandse Zaken, 27 augustus 1937
"...dat er in den laatsten tijd ernstige klachten zijn ingekomen over de gedragingen op zedelijk gebied van verschillende Surinaamsche negers, die hier te lande onder meer hun bestaan zoeken door het exploiteren van zgn. 'negercabarets' ofwel door te spelen in negerbands e.d." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156f)
 
Uitsluiten Surinaamse musici, brief Hoofdbureau Politie, 17 januari 1942
"Ik acht het optreden van deze Surinamers als musici in openbare gelegenheden een groot moreel gevaar voor de vrouwelijke Nederlandsche jeugd. Het is in de practijk volgdoende gebleken, dat deze Surinamers een funesten invloed uitoefenen op jeugdige meisjes, die ééndeeels zich voelen aangetrokken door de zwarte huidkleur van deze lieden, anderdeels zich laten meesleepen door hun barbaarsche muziek." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156f)
 
Uitsluiten Surinaamse musici, brief DVK, 7 januari 1942
"...dat hun het optreden in het openbaar door de politie was verboden, respectievelijk dat hun werkgever was aangezegd het drietal te ontslaan. [...] De drie musici zijn Surinamers." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156f)
 
Uitsluiten Surinaamse musici, brief NSB-er aan Mussert, 3 augustus 1943
"Als Nederlander en lid van de N.S.B. [NSB] wend ik mij tot U met het dringende verzoek [...] ten einde voor een tiental West Indische kleurlingen, Nederlandsche onderdanen, een werkvergunning als muzikant te verkrijgen." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156f)
 
Uitsluiten Surinaamse musici, brief DVK, 1 februari 1943
"Naar mij ter oore komt treden in verscheidene café's op den Nieuwendijk in Amsterdam Surinamenegers als musicus in het Openbaar op." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156f)
 
Uitsluiten Surinaamse musici, brief Persafdeling NSB, 1943
"Ten aanzien van de joden heeft de bezettende macht reeds voldoende ingegrepen; ten aanzien van de negers neem ik zelf maatregelen, welke zuiver en alleen  dienen te worden beschouwd uit het oogpunt van de bescherming van de Nederlandsche kultuur, in hoofdzaak van de dansmuziek. Het is algemeen bekend, dat de neger zijn oerwoudinstincten vooral in de dansmuziek uitleeft." (Bron: NIOD, archief DVK/102/156f)